Imajući na umu sve faze Tuckmanovog modela kroz koje tim mora proći te da je potrebno između 6 i 12 mjeseci da nakupina ljudi uistinu postane tim, čini se razumnim da im u tome nekako pomognemo.

Implementacija agilnih principa temelji se na multifunkcionalnim timovima koji su stabilni, samostalni i imaju sva potrebna znanja i vještine kako bi obavili svoj posao. U takvim se timovima znanje kvalitetnije dijeli, posao se bolje balansira, ovisnost o vanjskim resursima je minimalna, a različiti profili ljudi i različita mišljenja potiču nove ideje i inovacije.

Puno teorija opisuje proces razvoja tima, a vjerojatno najpoznati je Tuckmanov model. Imajući na umu sve faze Tuckmanovog modela kroz koje tim mora proći te da je potrebno između 6 i 12 mjeseci da nakupina ljudi uistinu postane tim, čini se razumnim da im u tome nekako pomognemo. Odličan poguranac razvoju svakog tima daje kickoff radionica.

Na kickoff radionici sudjeluje cijeli tim, a cilj radionice je propuhivanje komunikacijskih kanala, bolje međusobno upoznavanje članova tima i dogovaranje oko načina kako će kao tim funkcionirati. Kao i za sve ostale radionice svojstvene agilnom načinu rada, i za ovu vrijedi da ne postoji jedan jedini ispravan način kako se radionica provodi. Ranije navedeni cilj radionice ujedno predstavlja i tzv. enabling constraints, odnosno ograničenja unutar kojih tim ima slobodu realizacije sve dok je cilj ispunjen.

Ipak, postoje dobre prakse provođenja kickoff radionice, odnosno ima aktivnosti koje su se pokazale korisnijima od drugih.

U domeni “dogovaranja oko načina kako će tim funkcionirati” korisnima su se pokazale aktivnosti zajedničkog definiranja:

  • pravila ponašanja/funkciniranja tima (Working Agreement)
  • kriterija kad je neki komad posla spreman za realizaciju (Definition of Ready)
  • kriterija završenosti posla (Definition Of Done)

U domeni “boljeg međusobnog upoznavanja članova tima” posebno su korisne aktivnosti:

  • definiranja imena i slogana tima – potiče zajedništvo i stvaranje timskog identiteta
  • Market of Skills – aktivnost u kojoj članovi tima prezentiraju svoja znanja, vještine i afinitete prema područjima u kojima bi se htjeli usavršavati i sl.
  • Star Skill Map – aktivnost u kojoj članovi tima identificiraju znanja i vještine koje će im trebati na konkretnom projektu i samoocjenjuju se u tim kategorijama. Svrha ove vježbe je provjera ima li tim uistinu sve potrebne vještine te kreiranje baselinea prema kojem možemo pratiti usavršavanje članova tima.

Dobro je u okviru kickoff radionice odraditi i upoznavanje tima s opsegom posla kojeg će raditi te inicijalno razrađivanje backloga (backlog refinement) i planiranje prvog sprinta. Na taj se način timu daje kontekst i spremni su za prvi sprint.

Ako vam se čini da je ovo puno posla, u pravu ste. Kickoff radionice su tipično dvodnevna događanja, ali vrijede svake minute. Razina međusobnog razumijevanja članova tima i razumijevanja budućeg posla na kraju ovakve radionice ne može mjeriti ni sa kakvim drugim ad-hoc prezentacijama. Imajući u vidu da stvarate dugoročan i stabilan tim, investicija od dva dana se zaista ne čini velikom.