Nedjelja, 18h, negdje u Zagrebu…

”Mia, jesi li spremila knjige za ujutro?”
“Evo sad ću… Errr… Treba mi nova pisanka B.”
“$!@%…Odakle nam sad pisanka B?! Zašto nam to nisi rekla ranije? Otkad znaš da ti treba?”
“Od prošlog tjedna.”
“$!@% $!@% $!@%”

Škola ili projekt, problemi u realizaciji su isti: nije jasno što sve treba odraditi, zadaci se gube, nejasni su prioriteti, a zaboravljaju se i rokovi do kada nešto mora biti gotovo. Prvi korak prema uvođenju reda u oba slučaja je vizualizacija. Ono što je vizualizirano biti će i napravljeno.

Zato smo Mia i ja sav njezin školski posao vizualizirali na kanban ploči. Njezina ploča je vrlo jednostavna i zasada ima samo dvije kolone: Za napraviti i Gotovo! (proces nam je vrlo jednostavan.) Svakog dana kad se vrati iz škole, Mia se prisjeti svega što se taj dan događalo u školi. Sav novi posao u vidu zadaća, lektira, potrebnog pribora i suglasnosti roditelja stavlja na ploču (replenishment, na kanbanskom jeziku). Svaki zadatak ima svoj opis i rok do kad mora biti obavljen. Ovaj posao stavljanja na ploču svega što treba napraviti nam je toliko važan da smo ga prigodno nazvali “Prije svega!”.

Kad je zadatak obavljen, Mia ga seli u kolonu Gotovo! Ploča se nalazi s vanjske strane vrata Mijine sobe tako da je transparentna svima pa mama i tata mogu baciti oko i provjeriti je li sve pod kontrolom.

Naravno da uspjeh čitavog koncepta ovisi o tome da Mia sve stavi na ploču (samoorganizacija). Još uvijek se zna događati da nešto zaboravi staviti ili da stavi na ploču, ali zaboravi reagirati na taj zadatak. No, u takvim situacijama pričamo što možemo napraviti (retrospektiva) da se to drugi put ne dogodi.

Održavanje ploče zahtijeva čvrstu disciplinu. Zasad smo zadovoljni kako to ide jer i Mia vidi korist, a motivaciju smo dodatno pojačali dogovorom (process policy) da za svakih 10 obavljenih zadataka dobije kredit za cheesecake 🙂

Kanban ploča za peti razred
Kanban ploča za peti razred