Koje su dobre mjere u “tvornici softvera”? Broj linija koda? Pisat ću gomilu nepotrebnih komentara, bit ću “najbolji” i eto bonusa.

Broj riješenih bugova? Ova je odlična 😃 Kako je u jednom Dilbertu napisano, do kraja dana ću si isprogramirati novu kamp kućicu.

http://dilbert.com/strip/1995-11-13
http://dilbert.com/strip/1995-11-13

Najbolje bi bilo mjeriti koliko neka razvijena funkcionalnost donosi novaca, ali to je realno jako teško.

Koje su onda stvarno dobre mjere u tvornici softvera?

Dobro je tražiti one koje omogućavaju predvidljivost: isporuke, potrošnje kapaciteta, kvalitete krajnjeg proizvoda. Dobro je, dakle, mjeriti koliko vremena protekne od inicijalne ideje za neki proizvod ili funkcionalnost pa do trenutka kad ih krajnji korisnik može koristiti, i onda raditi na skraćivanju.

Dobro je i mjeriti koliko funkcionalnosti tim dovršava po iteraciji pa imati sliku kad će nešto biti gotovo; ovo je vrlo korisno kod planiranja marketinških kampanja, prodaje i, u konačnici, prihoda. Dobro je i brojati koliko bugova imamo po isporuci pa raditi na smanjenju tog broja.

Kako god bilo, mjerenja treba usmjeravati ka poticanju produktivnosti i stvaranju vrijednosti, a ove površne ignorirati ili prepustiti konkurenciji.