Kad dođete na naš dvodnevni tečaj na kojem obrađujemo vrijednosti i principe koji su temelji agilnog načina rada, shvatite da je Scrum okvir u kojem žive te vrijednosti i principi.

Pred kraj prvog dana obično imamo ovakav Superbrzi uvod u Scrum, gdje skupimo sve do tada naučeno u jednu polusatnu priču.

 

 

Drugi dan se nakon toga bavi upravo Scrumom, u znatno više detalja.