Kad dođete na naš dvodnevni tečaj na kojem obrađujemo vrijednosti i principe koji su temelji agilnog načina rada, shvatite da je Scrum okvir u kojem žive te vrijednosti i principi.

Pred kraj prvog dana obično imamo ovakav Superbrzi uvod u Scrum, gdje skupimo sve do tada naučeno u jednu polusatnu priču.

 

[video_player id=”690acd762bdf2b76d0ddbf8aa55dff99″ url=”https://youtu.be/EPCc_7De2dM” width=”800px” video_ratio=”16_9″ placement=”center” image=”” custom_class=”” __fw_editor_shortcodes_id=”6e4aa3f24f613e7173c1b7ea0c2b34d3″ _fw_coder=”aggressive”][/video_player] 

 

Drugi dan se nakon toga bavi upravo Scrumom, u znatno više detalja.