U agilno-coachevskim krugovima se kaže, “Dobar Scrum Master može imati dva tima, odličan Scrum Master jedan.” Stvarni svijet je ponešto drugačiji.

U stvarnom svijetu će se sigurno postaviti pitanje, Zar moramo imati Scrum Mastera za svaki tim? Zar ne može jedan Scrum Master imati dva ili tri tima?

Čini mi se da u argumentaciju krećemo iz pogrešne perspektive. Mi se pitamo koliko SM može imati timova. Pravo je ustvari pitanje koliko timu treba njihov Scrum Master.

Pravo je ustvari pitanje koliko timu treba njihov Scrum Master.

Timovi su ti koji rade posao i SM im pomaže, znači fokus je na timovima. Novi, neiskusni, nezreli timovi – full time SM. Iskusni, zreliji timovi – manje nego full time SM.

Treba se fokusirati na izgranju timova, mjeriti njihovu zrelost i onda otpuštati kapacitete njihovog SM-a, jer je stabilan tim sad u stanju preuzeti aktivnosti koje obavlja njihov SM.

Stabilan je onaj tim koji:

  • Redovito isporučuje upotrebljiv komad softvera (tj. proizvoda) na kraju svakog sprinta
  • Sam se interno dogovara oko administrativnih stvari (godišnji i sl.) tako da šira organizacija niti ne primijeti da se to događa
  • Bez većih problema uvodi nove ljude u rad
  • Sam se brine o vlastitom profesionalnom razvoju (planiraju edukacije, konferencije itd tako da to ne utječe na posao)
  • Redovito stanu pred produktni backlog i naprave neki npr. tromjesečni plan
  • Redovito imaju neka svoja interna druženja (PPPP – petkom piva poslije posla i slično)
  • Sam se brine oko logistike rada tima (pronašli su mehanizme naručivanja uredskog materijala i takve, naoko blesave stvari)

Koliko treba timu da postane takav? Nemam pojma, ali sigurno duže nego što mislimo 🙂 Ovisi o timu, naravno. Kažu istraživanja, 6-12 mjeseci. (Tuckman)

Koliko vremena treba timu da postane stabilan? Duže nego što mislimo 🙂

Možemo li otpustiti nešto kapaciteta timskog SM-a i prije tih 12 mjeseci? Vjerojatno. Koliko? Manje nego što mislimo.

Zrelost timova se može mjeriti, a prema tome onda i “dozirati” angažman SM-a, u smislu broja coaching sati kojeg bi pojedini tim trebao.

Svi trebamo uzeti vrlo vrlo oprezno te brojeve, odnosno treba ih gledati više kao neku pretpostavku koju ćemo u nekom trenutku potvrditi ili pobiti, odnosno prilagoditi stvarnom stanju.


Photo by Pascal Swier on Unsplash