Agile Hrvatska Meetup

Agile Hrvatska Meetup posvećen je svima koji prakticiraju ili žele prakticirati agilne principe i prakse u bilo kojem pojavnom obliku. Na okupljanjima ćemo se baviti dijeljenjem iskustava iz prakse, te povezivanjem ljudi koji prakticiraju Agile, bilo to da je Scrum, XP, Lean itd.

Meetup se (uglavnom) održava u CROZ-u, a zabilješke s dosadašnjih druženja čitajte u nastavku.