Šta da radimo na Sprint Review-u ukoliko nemamo šta da pokažemo?

Pitanje koje često čujemo, a obično je posledica striktnog primenjivanja konkretne prakse (ovog puta pokazivanja funkcionalnog inkrementa proizvoda) bez udubljivanja čemu ta praksa zapravo služi.

Činjenica: Sprint Review je kroz praksu postao sinonom za demonstraciju proizvoda.

Ukoliko pogledamo u Scrum Guide, tamo stoji “During the Sprint Review, the Scrum Team and stakeholders collaborate about what was done in the Sprint.”

Dakle, osnovna svrha Sprint Reviewa je saradnja razvojnog tima i stakeholdera na razvoju proizvoda. Dobar način kako da se to ostvari, složićemo se najbolji, ali sigurno ne i jedini, jeste pokazati šta je napravljeno dosad i pričati o nastavku: da li zadovoljava nova isporuka potrebe stakeholdera ili treba nešto menati? Da li zadovoljava proizvod u celini već sad potrebe stakeholdera pa da možemo prestati sa razvojem? Ukoliko još uvek ne zadovoljava, koje su od preostalih funkcionalnosti prepoznate kao najvrednije pa će se implementirati sledeće? Prepoznaju li stakeholderi možda neke nove funkcionalnosti koje donose značajnu vrednost, a dosad nisu bile razmatrane za razvoj?

Osnovna svrha Sprint Reviewa nije “Dragi stakeholderi, dođite da vam pokažemo šta smo napravili.” Pokazivanje onoga što je napravljeno je svakako poželjno i korisno, ali pokazivanje nije samome sebi svrha. Osnovni cilj pokazivanja nije izveštavanje. Osnovni cilj pokazivanja je poziv stakeholderima na razgovor i saradnju oko razvoja proizvoda.

Da odgovorimo na pitanje: pokazivanje na Sprint Review-u je svakako poželjno i mi kao coachevi uvek insistiramo da se pokazuju opipljive isporuke: funkcionalan softver, konkretan dizajn i slično… međutim, ponekad se dogodi da tim iz ovog ili onog razloga nema šta da pokaže. U tom slučaju saradnju na razvoju proizvoda između razvojnog tima i stakeholdera treba bazirati na nečemu drugom, npr. na pregledu produktnog backloga, razgovoru o vrednosti pojedinih funkcionalnosti, diskusiji koje funkcionalnosti već danas možemo da izbacimo iz backloga, a da konačni proizvod zadovoljava potrebe stakeholdera. Pokazivanje funkcionalnog inkrementa je kul, ali nepostojanje funkcionalnog inkrementa nije razlog za preskakanje Sprint Reviewa. Osnovni cilj Sprint Reviewa je saradnja, a ne pokazivanje.

A zašto tim nije imao šta da pokaže, e to je tema za retrospektivu 🙂