Da li se sećate onih dečijih mozgalica „Pronađi pet…pronađi sedam…pronađi x razlika između dve slike„?

Zašto bi se zabavljala samo deca? Napravite danas nešto ludo i zaigrajte „Pronađi u 5 minuta što više razlika između dva mindseta“!

Spoiler alert! Moji rezultati su ispod.

 

#1 (00:01)

Agilno: Iterativno i inkrementalno (malo pomalo).

Tradicionalno: Waterfall – sve odjednom (rizik od integracionih problema, rizik da radimo pogrešan proizvod).

#2 (00:19)

Agilno: Fiksan je rok i trošak, a o opsegu se dogovaramo (najbitnije radimo na početku).

Tradicionalno: Fiksan je opseg, a varijabilni su rok i trošak (trpi kvalitet).

#3 (00:44)

Agilno: Plan se radi iterativno, a poslovi se procenjuju u trenutku kad znamo više informacija.

Tradicionalno: Plan i procene se rade na početku u trenutku kad imamo najmanje informacija o poslu.

#4 (01:02)

Agilno: Definisanje prioriteta se vrši kontinualno i obezbeđuje da se uvek radi posao koji je u datom trenutku najvredniji, a na osnovu informacija od stakeholdera. Organizacija tokom realizacije projekta uči.

Tradicionalno: Poslovi (funkcionalnosti) se prioritiziraju na početku projekta kad imamo puno pretpostavki i najmanje informacija. Organizacija tokom realizacije projekta ne uči.

#5 (01:29)

Agilno: Kontinualno se evaluira što donosi najveću vrednost i to se radi, u okviru roka i budžeta.

Tradicionalno: Zbog unapred dogovorenog fiksnog scope, rade se funkcionalnosti za koje se ispostavi da nisu potrebne/neophodne, samo da se ispoštuje ugovor.

#6 (01:53)

Agilno: Procene za implementaciju su bez rezervi pošto se donose u trenutku kad je poznato dovoljno informacija i pošto se radi transparentno.

Tradicionalno: Procene za implementaciju se rade sa rezervom pošto se donose pre početka rada (na početku projekta) radi osiguranja od rizika od nepoznavanja opsega na početku projekta.

#7 (02:14)

Agilno: Nema Change Requestova jer prihvatamo promene tokom projekta i zajedno radimo prognozu šta se može odraditi u zadatom roku i budžetu.

Tradicionalno: Moguće dorade opsega kao posledica novih saznanja se sprovode kao Change Request (dodatno ugovaranje).

#8 (02:27)

Agilno: Partnerski odnos.

Tradicionalno: Odnos Naručilac-Izvođač.

#9 (02:51)

Agilno: Isporučilac transparentno radi posao, transparentan je projektni tim i posao koji on radi. Isporučilac je transparentno plaćen u skladu sa stvarno odrađenim poslom.

Tradicionalno: Naručilac teži da se što više posla odradi u ponuđenom roku i budžetu. Isporučilac teži da smanji svoje troškove, angažuje manje kompetentne ljude, odbija dorade koje imaju smisla, ali nisu u ugovorenom opsegu, i na kraju ispašta kvalitet.

#10 (03:16)

Agilno: Nije obavezna implementacija svega što je inicijalno razmatrano. Naručilac može ranije zaključiti da ima dovoljno funkcionalnosti za normalan rad i da ne treba implementirati ostatak te tako može ostvariti uštedu.

Tradicionalno: Obavezna je implementacija svega što je inicijalno ugovoreno u opsegu.

#11 (03:42)

Agilno: Obzirom da svaki release može ujedno biti i poslednji, u okviru svakog releasea se radi integracija i testiranje. To obezbeđuje da se integracioni problemi rešavaju kontinualno, dok su još mali, pa je za njihovo rešavanje potreban manji angažman.

Tradicionalno: Obzirom da je sav opseg unapred poznat, projekt započinje fazom analize, nastavlja se faza implementacije, pa faze integracije i testiranja. Obzirom da se prva prava integracija komponenti događa kasno u projektu, kasno se otkrivaju integracioni problemi koji su uvećani količinom koda kojeg treba integrisati (tzv. Late Integration Breakage).

#12 (03:57)

Agilno: Svaki release je integirisan i testiran i potencijalno može u produkciono korišćenje. Time To Market je puno brži.

Tradicionalno: Projekt je gotov kad je implementiran celi opseg, tj. kad je obavljena analiza, implementacija, integracija i testiranje – svega. Time To Market je loš – na kraju projekta.

#13 (04:19)

Agilno: Prioritizacija se događa kontinualno i tako se obezbeđuje da se uvek radi funkcionalnost koja je najvažnija. Ako se ne implementira sve što je na početku zamišljeno, na ovaj način obezbeđujemo da su svakako implementirane najvrednije funkcionalnosti. Ako nešto nije implementirano, nije drama, to su najmanje vredne funkcionalnosti.

Tradicionalno: Prioritizacija se događa na početku projekta prilikom izrade plana, kad imamo najmanje informacija. U slučaju probijanja roka, rok se produžava pošto obično ključne funkcionalnosti nisu implementirane/dovršene.

#14 (04:42)

Agilno: Iterativno isporučujemo celovite funkcionalnosti krajnjim korisnicima, slušamo njihov feedback i vršimo validaciju hipoteza koje smo postavili na početku o vrednosti funkcionalnosti. Smanjujemo rizik da ćemo izgraditi pogrešnu stvar jer kontinualno proveravamo/potvrđujemo da radimo pravu stvar.

Tradicionalno: Opis funkcionalnosti i njihova prioritizacija je postavljena na početku projekta na osnovu informacija koje imamo na početku projekta. Postoji veliki rizik da radimo pogrešnu stvar i da ćemo to otkriti na kraju kad je sve gotovo.

(05:00) drrrrrrriiiiinnnnngggggg