Kad dođete na naš dvodnevni trening na kojem obrađujemo vrednosti i principe koji su osnov agilnog načina rada, shvatite da je Scrum okvir u kojem žive te vrednosti i principi.

Pred kraj prvog dana obično imamo ovakav Superbrzi uvod u Scrum, gde skupimo sve do tada naučeno u jednu polučasovnu priču.

 

Drugi dan se nakon toga bavi upravo Scrumom, u znatno više detalja.