Šta da radimo na Sprint Review-u ukoliko nemamo šta da pokažemo? Pitanje koje često čujemo, a obično je posledica striktnog primenjivanja konkretne prakse (ovog puta pokazivanja funkcionalnog inkrementa proizvoda) bez udubljivanja čemu ta praksa zapravo služi.