Potrebno je razlikovati pojmove produkta i projekta kako bi se razumjelo gdje je Scrum primjenjiv, a gdje primijeniti neke druge metode.