Tehnologija nam je omogućila pristup nemjerljivim količinama znanja, ali nam (još uvijek) nije osigurala i još koji sat u danu da to znanje konzumiramo. I što sad?