Koje su dobre mjere u “tvornici softvera”? Broj linija koda? Pisat ću gomilu nepotrebnih komentara, bit ću “najbolji” i eto bonusa.