Scrum policija se brine da sve bude po P.S.-u. U prvom svom obraćanju javnosti daju odgovore na neka često postavljana pitanja.

P: Zaglavio sam u poslu i ne mogu se pomaknuti s mjesta. Trebam li čekati sutrašnji daily standup da popričam s timom?

O: Ne.


P: Gotovi smo s dosta velikim komadom posla kojeg možemo pokazati stakeholderima već sad. Trebamo li čekati kraj sprinta i review?

O: Ne.


P: Način na kojeg komuniciramo s poslovnjacima ne drži vodu, očigledno je čim smo probali. Trebamo li čekati retrospektivu da popričamo kako promijeniti taj način?

O: Ne.


P: Shvatili smo da ćemo biti u mogućnosti puno jednostavnije riješiti trenutni zadatak ako prije njega riješimo jedan koji je u planu tek za sljedeći sprint. Trebamo li nastaviti raditi na trenutnom jer je tako isplanirano, i čekati planiranje za sljedeći sprint da počnemo raditi na tom drugom?

O: Ne.


Do sljedeće prilike, uspješnu primjenu vlastitog zdravog razuma želi vam vaša

— Scrum policija.

 

Photo by Praveesh Palakeel on Unsplash